bgccfonts font demo

icon-azul-icon-minus0xe801
icon-search-icon0xe802
icon-bgcc__icon-only0xe803